You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ


Ön Kuluçka Merkezi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, ürün ve hizmet tanıtımlarına, promosyon ve kampanya bilgilendirmelerine ve buna benzer davet, tanıtım, etkinlik ve anket uygulamalarına ilişkin olarak tarafıma e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine ve gönderimin sağlanması amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum.