You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...


ÖN KULUÇKA MERKEZİ ADAY GİRİŞİMCİ AÇIK RIZA METNİ


Ön Kuluçka Merkezi programına başvuru internet sitemize üye olmanız kapsamında sağladığınız kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi tarafınıza sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin bilgiler Aday Girişimci Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Üye olmanız kapsamında Ön Kuluçka Merkezi tarafından işlenen kişisel verileriniz işbu Açık Rıza Metnini onaylayarak beyan ettiğiniz açık rızanıza dayanılarak işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurtiçindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere ve iş ortaklarına, teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Açık rıza vermeniz ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla teknik hizmet alınan yurt içindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir. Açık rızanız ihtiyari olup, rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Açık rızanızı geri almanız, geri aldığınız zamana kadar açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini etkilemeyecektir.